Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Hvad er lokal Agenda 21 Hvad er lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21


Lokal Agenda 21 er en lokal dagsorden for det 21-århundrede, hvor bæredygtig udvikling er omdrejningspunktet.

En bæredygtig udvikling er en udvikling i balance mellem økonomisk vækst, social-/sundhedsforhold og sikringen af natur og miljø, ofte symboliseret ved en trekant.

Brundtland-rapporten, som startede diskussionen om bæredygtighed i 1983 definerer bæredygtig udvikling således:

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

I kan læse mere om baggrunden for lokal Agenda 21 på naturstyrelsens hjemmeside se link i ekstern boks til højre.

Planloven om lokal Agenda 21

En lokal Agenda 21-strategi skal efter planlovens bestemmelser indeholde oplysninger om, hvordan kommunen vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, samt hvordan borgerne, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet. Derudover skal den indeholde byrådets målsætninger for følgende fem indsatsområder:

  1. Mindskelse af miljøbelastningen,
  2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
  3. Fremme af biologisk mangfoldighed,
  4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
  5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Lokal Agenda 21 aktiviteter går ofte på tværs af de fem indsatsområder. De kan være henvendt til forskellige målgrupper såsom kommunen selv, private borgere, organisationer og foreninger eller erhvervslivet. Det kan være i form af konkrete aktiviteter, via kampagner, via bestemmelser i f.eks. kommuneplanen eller ved en eksempelsamling som inspiration til borgerne/erhvervslivet.

Se planlovens bestemmelser i ekstern box til højre.

Syddjurs lokal Agenda 21

Syddjurs Kommunes lokal Agenda 21 er ikke en helt ny strategi for den bæredygtige udvikling, men et dokument, der samler op på de strategier, mål, visioner og arbejde, som allerede findes i Syddjurs Kommune. Derved tydeliggøres det arbejde som konstant gøres i kommune for at arbejde for en bæredygtig udvikling.

Det er arbejdet som er væsentligt og ikke selve dokumentet.


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Status og offentlighed

 

Planlovens kapitel 6a om lokal Agenda 21 

Naturstyrelsens side om lokal Agenda 21

Kommunernes landsforening om lokal Agenda 21

Miljøministeriet

Klima- og energiministeriet

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk