Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Inddragelse af jer

Inddragelse af jer

> Naturture og -formidling
> PEFC certificering af skove
> Råd og samarbejder
> Civilsamfundet
> Sundhedsfremme
> Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer
> Stier og adgang

Inddragelsen af borgere og erhvervsliv i lokal Agenda 21-arbejdet kan ske på mange planer og med mange metoder. Det kan være en generel inddragelse i forbindelse med lokal Agenda 21-arbejdet, og det kan være via konkrete aktiviteter f.eks. ved ændring af forbrugermønstre og levevilkår. Det kan også være til bestemte målgrupper såsom børn og unge, eller inddragelse af organisationer, erhvervslivet eller landbruget.

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune er i høj grad interesseret i at udnytte de initiativer og gode kræfter, som ligger hos de lokale borger og erhverv. Blandt andet har Syddjurs Kommune en politik for borgerinddragelse og et tilhørende inspirationskatalog.

Generelle målsætninger, der går på tværs i forhold til inddragelse af borgerne er:

  • Private lodsejere skal inspireres til at beskytte og øge naturindholdet i Syddjurs Kommune. (Naturkvalitetsplan 2009)
  • Dialogen mellem politikere og borgere er aktiv, tydelige og engageret, understøttet af klare forventninger til hinanden. (Politik for borgerinddragelse)

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Status og offentlighed

Kom med bemærkninger her

 

Planlovens kapitel 6a om lokal Agenda 21 

Naturstyrelsens side om lokal Agenda 21

Kommunernes landsforening om lokal Agenda 21

Miljøministeriet

Klima- og energiministeriet

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk