Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Inddragelse af jer Naturture og -formidling

Inddragelse af jer

> Naturture og -formidling
> PEFC certificering af skove
> Råd og samarbejder
> Civilsamfundet
> Sundhedsfremme
> Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer
> Stier og adgang

Naturture og -formidling


I de seneste år er der udgivet fælles brochure for alle de naturarrangementer, der finder sted på Djursland. De bliver lavet i fællesskab mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner, Naturstyrelsen Kronjylland og Destination Djursland. Her findes alt fra cykel-, vandre-, og havkajakture til fiskeri og krebsefagning til pileflet.

Syddjurs Kommune har også været med i udarbejdelsen af sti- og kystkortene over Djursland som kan ses på kommunens hjemmeside i eksternt box til højre.

Naturcenter Syddjurs

I Syddjurs Kommune er der ansat en ”Natur- og miljøformidlingskonsulent” samt en ”Udviklingskonsulent og koordinerende naturvejleder”. Det er især disse to, der står for arrangementerne og kontakten til borgerne i forhold til naturture og -formidling. Naturcenter Syddjurs i Basballe er udgangspunktet for mange af aktiviteterne, og det er muligt at bestille formidlingsaktiviteter for børnehaver, skoler, foreninger og andre grupper indenfor et bredt spektrum af formidlingsemner.

Projekt Trinbrættet er en del af Naturcenter Syddjurs og vedligeholder de udendørs arealer, skov og træ i skoven. Projektet involverer unge mennesker, som har behov for at få hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Derved kobles naturformidlingen med det sociale ansvar.

Naturcenteret arbejder desuden med genbrug, affaldssortering og bæredygtig transport i naturcenteret ligesom centeret er i færd med at igangsætte projekter omkring energiforbedringer.

Se mere om Naturcenteret og dens aktiviteter på dens hjemmeside se link i eksternt box til højre.

Aktiviteter

Af aktiviteter, som Syddjurs Kommune arrangerer, kan nævnes guidede snorkeldykkerture, Grønne spire ordningen for skoler, Grønt flag ordningen for børnehaver, samarbejde mellem sundhedsteamet om information om kemi i hverdagen, og klimakonferencer i samarbejde med skoler og højskoler. Derudover afholder kommunen kurser i natur- og kulturformidling for de lokale ildsjæle, som formidler natur eller kultur i Syddjurs Kommune.

Endvidere har kommunen et tæt samarbejde med private, blandt andet omkring projektet Slettehage Fyr, Ørnbjerg Mølle, Smag Djursland og Lübker Golf Resort og landbruget.

Formidlingspartnerskabet

Et konkret samarbejdsinitiativ er Formidlingspartnerskabet, hvor de primære aktører indenfor natur- og kulturformidling samarbejder på tværs. Partnerskabet består af Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Naturstyrelsen Kronjylland, Naturhistorisk Museum, Museum Østjylland, sekretariatet for Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune.

Se mere om formidlingspartnerskabet i eksternt box til højre.


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

PEFC certificering af skove

Stier og adgang

Råd og samarbejder

 

Brochure for alle naturarrangementer på Djursland 2011-2012

Sti- og kystkort over Djursland

Formidlingspartnerskabet

Naturcenter Syddjurs

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk