Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Inddragelse af jer Råd og samarbejder

Inddragelse af jer

> Naturture og -formidling
> PEFC certificering af skove
> Råd og samarbejder
> Civilsamfundet
> Sundhedsfremme
> Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer
> Stier og adgang

Råd og samarbejder


I nogle tilfælde er det nødvendigt og nyttigt at sætte inddragelsen i system i form af råd og organiserede samarbejder. Nogle råd og samarbejde relaterer sig direkte til målet for en bæredygtig udvikling, men fælles er, at formålet med disse råd er formidling, kendskab, forståelse, dialog og ideudveksling.

Eksempler i Syddjurs Kommune er bl.a. erhvervstænketanken, sundhedstænketanken, oprettelsen af distriktsråd, handicapråd, det grønne råd, formidlingspartnerskabet, kontakten til handelsstandsforeninger og erhvervsforeninger. Der er mange flere råd og nævn som arbejder sammen med Syddjurs Kommune og de kan ses på Syddjurs Kommunes side ved link i ekstern box til højre.

I forhold til lokal Agenda 21-strategien er særligt det grønne råd en væsentlig spiller.

Det grønne råd

Det grønne råd er et dialogforum, som kan anvendes i den forudgående debat, til inspiration og til intern sparring med forvaltningen. Det har ingen beslutningskompetencer, men rådets medlemmer har krav på at få deres meningstilkendegivelser ført til referat.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Civilsamfundet

Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer

 

Syddjurs Kommunes side om råd og samarbejder

Det grønne råd

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk