Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Inddragelse af jer Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer

Inddragelse af jer

> Naturture og -formidling
> PEFC certificering af skove
> Råd og samarbejder
> Civilsamfundet
> Sundhedsfremme
> Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer
> Stier og adgang

Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer

 • Syddjurs Kommune ønsker gennem strategisk samarbejder med virksomheder, foreninger og organisationer at skabe vilkår for en øget klimaindsats. (Vision – Syddjurs Klimaplan 2011)
 • Syddjurs Kommune ønsker at fremme anvendelsen af vedvarende energi og reducere energiforbruget hos borgerne og virksomheder gennem klimaaftaler med erhvervslivet, foreninger og relevante organisationer. (Målsætning – Klimaplan 2011)
 • Syddjurs Kommune ønsker især at indgå aftaler, der kan medvirke til at gennemføre kommunens målsætninger for varmeforsyning og til at reducere energiforbruget hos kommunens virksomheder. Dette omfatter blandt andet:
  • Energibesparelse og indførelse af VE energi i sommerhusområder.
  • Energibesparelse i ejendomme i det åbne land og i byer uden fjernvarmeforsyning.
  • Fortrængning af olie til opvarmning i det åbne land og småbyer.
  • Etablering af kollektiv lokalfjernvarme i småbyer.
  • Styrkelse af landbrugets rolle som leverandør af biomasse til energi.
  • Energibesparelse i små- og mellemstore virksomheder, herunder landbruget. (Målsætning – Klimaplan 2011)


Formålet med partnerskaberne er aktivt, at fremme anvendelsen af vedvarende energi og reducere energiforbruget hos borgerne og virksomheder gennem strategisk klimaaftaler og -netværk med erhvervslivet, foreninger og relevante organisationer.

Det er målet, at sikre den fortsatte erhvervsmæssige vækst i kommunen og samtidig reducere den samlede CO2-udledning. En tommelfingerregel siger således, at der skabes en ”grøn” arbejdsplads for hver 1 mio. kr. der investeres i energibesparende foranstaltninger.

Syddjurs Klimaplan vil redegør nærmere for strategiske klimasamarbejder med virksomheder og organisationer.

Under afsnittet Energibesparelser i kommunale ejendomme og -drift ses det ligeledes, at der er et begyndende forsøg på at samarbejde med NRGi omkring motivationsprojekter på kommunale institutioner. Desuden har den ansatte klimakonsulent til ansvar at udarbejde vejledninger til håndværkere og entreprenører omkring energibesparende projekter.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21?

Energibesparelser i kommunale ejendomme og -drift

Varmeplanlægning

Krav til energibyggeri

Energi- og klimaregnskab

Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur

Planstrategi - Klimaplan

 

 

 

Syddjurs Kommunes side om klimaplanen

Syddjurs Kommunes side om klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Syddjurs Kommunes klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Yderligere klimalinks

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk