Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
 

Syddjurs Kommunes byråd vedtog 26. januar 2012 Lokal Agenda 21-strategien. Bemærkninger og forslag til strategien blev behandlet sammen med planstrategien og indgår nu i det videre arbejde frem imod kommuneplan 2013.


Lokal Agenda 21


Syddjurs Lokal Agenda 21 er byrådets strategi, vision og arbejde mod en bæredygtig udvikling. 

 

Syddjurs Kommunes lokal Agenda 21 er ikke en helt ny strategi for den bæredygtige udvikling, men en opsamling på de strategier, mål, visioner og arbejde, som allerede findes i Syddjurs Kommune.

Følgende er en oversigt over de temaer som Syddjurs Kommune har gjort, gør og vil gøre af lokal Agenda 21 arbejde. Det er samtidig en fuldstændig oversigt over de konkrete temaer i Syddjurs Kommunes lokal Agenda 21.

Energibesparelse i kommunale ejendomme og drift

  Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
Varmeplanlægning   Konkrete handlinger for naturen
Energi- og klimaregnskab PEFC certificering af skove
Indkøbspolitik Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter
Tilgængelighed Naturture og -formidling
Kollektiv trafik Råd og samarbejder
Stier og adgang Civilsamfundet
Sund og bæredygtig byudvikling Sundhedsfremme
Krav til energibyggeri

Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer

Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur    

  

 
 

Forside - Planstrategi

Hvad er lokal Agenda 21?

Status og offentlighed

 

Planlovens kapitel 6a om lokal Agenda 21

Syddjurs Kommunes side om lokal Agenda 21

Naturstyrelsens side om lokal Agenda 21

Kommunernes landsforening om lokal Agenda 21

Miljøministeriet

Klima- og energiministeriet


Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk