Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Mindre miljøbelastning Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift

Mindre miljøbelastning

> Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift
> Varmeplanlægning
> Energi- og klimaregnskab
> Indkøbspolitik
> Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
> PEFC certificering af skove
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang

Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift

  • Syddjurs Kommune vil reducere sit eget energiforbrug og CO2-udledning på lige fod med sine borgere og erhvervsliv. (Vision – Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Byrådet ønsker at fortsætte den nuværende energispareindsats som beskrevet i Energiplan for kommunale ejendomme.
  • Byrådets målsætning er at reducere el-, vand- og varmeforbruget med 2 % om året frem til 2025. (Målsætning - Syddjurs Klimaplan 2011 og Energiplanen 2010)
  • Byrådet vil have størst fokus på energibesparelse i skoler og rådhuse, hvor det største energiforbrug optræder. Omstilling af CO2 belastede brændselstyper til fjernvarme og andre CO2-neutrale varmekilder vil være højt prioriteret. (Målsætning - Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Byrådet vil løbende dokumentere indsatsen via offentligt tilgængelige oplysninger. (Målsætning - Syddjurs Klimaplan 2011)


Syddjurs Kommune er udnævnt til klimakommune af Danmarks Naturfredningsforening og har derved forpligtet sig til at udarbejde en opgørelse over kommunens CO2-udslip for 2009. Denne danner efterfølgende udgangspunkt for kontrol af kravet om en årlig besparelse på CO2 udledning på 2 %.

I 2007 blev der vedtaget en energiplan og i 2010 blev denne revideret. I planen er der blandt andet krav til, at alt kommunalt nybyggeri som minimum skal udføres i energiklasse 2015. I 2009 udkom endvidere en Handlingsplan for Djurs Energiland med mulige handlinger for Norddjurs og Syddjurs Kommuner, der skal øge andelen af vedvarende energi på Djursland. En af de ni handlinger var netop at se på de kommunale bygninger.

I 2010 er der i forhold til 2009 opnået en reduktion i energiforbruget på ca. 3,5 % og en reduktion i CO2-udledning på 2,4 % for alle kommunale ejendomme.

Energimærkning af kommunale ejendomme

I 2009 indledte Syddjurs Kommune 1. fase af energimærkningen med gennemførelse af mærkning af i alt 95 kommunalt ejet bygninger og 2. fase i 2010 med mærkning af i alt 26 bygninger. Således er alle ejendomme i Syddjurs Kommune, der er omfattet af den lovpligtige energimærkning, i dag energimærket og offentlig tilgængelig på siden boligejer, se link til højre. Samlet lå energimærkningen gennemsnitlig over landsgennemsnittet for offentlige bygninger.

Energistyrer

I Team Ejendomme er der desuden ansat en energistyrer, der blandt andet varetager opgaven omkring styring og gennemførelse af de konkrete energispareprojekter. Her skal de udarbejdede energimærkninger ligge til grund for prioritering og styring.

I 2011 og 2012 vil der blive udarbejdet notater om Energispareprojekter, vejledning til personale og vejledning til håndværkere og entreprenører.

Det forventes, at der vil blive gennemført energibesparelser i 2011 indenfor el og varme på el 40.000kWh, varme 186.000 kWh, Samlet gevinst 295.000kr., samlet investering 2.130.000kr. og samlet tilbagebetalingstid 7,2 år.

Der er desuden afsat midler til motivationsprojekter på kommunens institutioner, hvor elevråd og lignende skal komme med forslag til, hvorledes beløbet bedst kan anvendes til energisparende tiltag.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21?

Energi- og klimaregnskab

Planstrategi - Klimaplan

 

Find energimærkerapporter af kommunale bygninger 

Syddjurs Kommunes side om klimaplanen

Syddjurs Kommunes side om klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Syddjurs Kommunes klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Syddjurs Kommunes Energiplan 2010

Yderligere klimalinks

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk