Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Mindre miljøbelastning Indkøbspolitik

Mindre miljøbelastning

> Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift
> Varmeplanlægning
> Energi- og klimaregnskab
> Indkøbspolitik
> Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
> PEFC certificering af skove
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang

Indkøbspolitik


Syddjurs Kommunes indkøbspolitik har til formål, at opnå den maksimale effekt af kommunens indkøbsressourcer og stordriftsfordele. Men derudover ønsker Syddjurs Kommune også at udvise ressource- og miljøbevidsthed samt socialt ansvar, hvor det findes relevant, ved indkøb af varer, service- og tjenesteydelser.

Generelt betyder dette, at kommunen ved hvert enkelt større udbud eller indkøb undersøger hvilke miljøkrav, der udover, de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv., er relevante at stille. Der vil således altid ske en konkret vurdering af hvilke miljøkrav, der skal stilles til den udbudte vare- og/eller tjenesteydelse.

Det følgende er uddrag fra Syddjurs Kommunes indkøbspolitik, se link i ekstern box til højre.

Etisk og socialt ansvar

"Syddjurs Kommune ønsker, at ethvert samarbejdsforhold sker på et forsvarligt etisk og socialt niveau. Kommunen kan udarbejde etiske standarder som ved indkøb af varer og tjenesteydelser kan vægtes ligeværdigt med mere kommercielle kriterier som pris, kvalitet, service og leveringsbetingelser. Leverandører som kan bevise overholdelse af etiske standarder samt demonstrere en aktiv indsats for forbedring af etiske områder, for eksempel i form af etiske regnskaber, kan prioriteres af Syddjurs Kommune." Citat fra indkøbspolitik

Miljøhensyn

"Syddjurs Komme skal forsat og løbende nedbringe ressourceforbruget og minimere miljøpåvirkningerne i forbindelse med indkøb. Kommunen skal aktivt medvirke til at nedsætte brugen af miljøbelastende produkter og ydelser samtidigt med at opnå besparelse i totaløkonomien. Syddjurs Kommune kan prioritere leverandører som aktivt arbejder med at minimere energiforbrug og miljøbelastninger. Konkret kan prioriteringen ske ved at leverandøren har erhvervet miljøcertifikater i form af ISO 14001 og/eller EMAS-forordningen. Produkter der har opnået et anerkendt miljømærke og/eller energimærkninger kan ligeledes prioriteres og anvendes som krav der honoreres i forbindelse med kommunens valg af leverandører." Citat fra indkøbspolitik


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

 

Syddjurs Kommunes indkøbspolitik

Syddjurs Kommunes udbudspolitik

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk