Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Mindre miljøbelastning Kollektiv trafik

Mindre miljøbelastning

> Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift
> Varmeplanlægning
> Energi- og klimaregnskab
> Indkøbspolitik
> Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
> PEFC certificering af skove
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang

Kollektiv trafik

  • Byrådet ønsker, at borgerne i Syddjurs Kommune fortsat skal sikres en god mobilitet. Dette skal ske ved at udbygge kommunens infrastruktur i et fortsat samarbejde med Norddjurs Kommune. (Syddjurs Kommuneplan 2009)
  • Byrådet ønsker, at den kollektive trafik skal være et alternativ til den individuelle trafik. Dette skal blandt andet ske ved at koble letbaneprojektet til det eksisterende banenet i Syddjurs Kommune og ved at sikre indre sammenhæng mellem byerne og de trafikale knudepunkter såsom togstationerne og Rønde. (Syddjurs Kommuneplan 2009)


Den kollektive trafik i Syddjurs Kommune består primært af busser og bliver i samarbejde drevet af kommunen og Region Midtjylland (Midttrafik). Syddjurs Kommune står for de lokale busser som primært er skolebusser til offentlige skoler, mens Region Midt står for busserne imellem de større byer og på tværs af kommunegrænserne. Syddjurs Kommune tilbyder desuden pr. 1. juni 2011 en telebusordning til især de ældre.

Syddjurs Kommune er desuden forbundet med vækstområdet Aarhus og Norddjurs Kommune ved en lokalbane (senere en letbane) igennem Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind.

Formålet med at sikre en god kollektiv trafik er blandt andet at sikre de svage i samfundet, det gælder især skolebørn, ældre og andre, der ikke kan flytte sig selv over længere afstande. Det er samtidig også en miljømæssig fordel, hvis flere ville benytte sig af det kollektive transportnet i stedet for deres private bil.

Ressourcer

For at imødekomme den miljøbelastning, der knytter sig også til kollektiv transport, sætter Syddjurs Kommune miljøkrav og størrelseskrav på busser i forhold til nye udbud af ruter. Det betyder eksempelvis, at der skal være filter på udstødningen, og at der på bestemte ruter kan være krav om henholdsvis større eller mindre busser.

Telebus

Pr. 1. juni 2011 tilbyder Syddjurs Kommune desuden en telebusordning for alle borgere i Syddjurs. Det er en ordning, som især skal gøre det nemmere for de ældre at deltage i de mange aktiviteter og fællesskaber i kommunens aktivitets centre. Telebus er prioriteret til de borgere der af kommunen er visiteret til transport til aktivitetscenter eller genoptræning, men andre borger har mulighed for at benytte den mod betaling af almindelig bustakst. Se mere i ekstern box om telebuser

Bus

De lokale busser undtaget rute 1, 2 og 361 er gratis for alle, da de kører som skolebusser. Rute 1, 2 og 361 kører efter almindelig bustakst. De regionale busser kører ligeledes efter almindelig bustakst. Se mere om den kollektive transport på Syddjurs Kommunes hjemmeside om bustrafik se intern box til højre.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Sund og bæredygtig byudvikling

Tilgængelighed

Stier og adgang

 

 

Syddjurs Kommunes side om kollektiv trafik

Telebuser i Syddjurs

Masterplanen for infrastruktur på Djursland

www.rejseplan.dk

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk