Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Mindre miljøbelastning

Mindre miljøbelastning

> Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift
> Varmeplanlægning
> Energi- og klimaregnskab
> Indkøbspolitik
> Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
> PEFC certificering af skove
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang

Første indsatsområde i planloven, mindskelse af miljøbelastningen, er det område som kommunerne traditionelt har sat i centrum. Energiforbruget er et tema som går igen i mange eksisterende lokal Agenda 21-strategier. Både i forhold til at minimere energiforbruget (el, vand og varme), men også ved at styrke anvendelse af vedvarende ressourcer såsom vind- og biogasenergi.

Endvidere er det væsentligt for kommunerne at beskytte grundvandet, blandt andet ved at minimere brugen af kemikalier eller ved beplantning af skovrejsningsområder oven på særlige drikkevandsområder.

Aktiviteterne under dette indsatsområde kan også være kampagner for mindre affaldsforbrug både fra private og erhvervslivet eller minimering af luftforurening og udledning af CO2 ved bl.a. støtte til den kollektive trafik.

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes tidligere lokal Agenda 21-strategi prioriterede en minimering af miljøbelastningen ved kommunens egne aktiviteter og indkøb. Dette har resulteret i stigende opmærksomhed på energiforbruget i alle offentlige bygninger og en indkøbspolitik, der gør det muligt at sidestille krav om miljøcertificering med økonomiske krav.


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Status og offentlighed

Kom med bemærkninger her

 

Planlovens kapitel 6a om lokal Agenda 21 

Naturstyrelsens side om lokal Agenda 21

Kommunernes landsforening om lokal Agenda 21

Miljøministeriet

Klima- og energiministeriet

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk