Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Samspil på tværs

Samspil på tværs

> Civilsamfundet
> Indkøbspolitik
> Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift
> Varmeplanlægning
> Stier og adgang
> Sundhedsfremme
> Naturture og -formidling

Det sidste indsatsområde, ”Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold” i planloven, er indbegrebet af en bæredygtig udvikling. Det er her, der skal redegøres for, hvordan kommunen sikrer sig, at der er en sammenhæng mellem de valg, der tages på de miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Aktiviteter, der konkret kan nævnes, er ”fej for egen dør”-aktiviteter, såsom grønne regnskaber, kampagner internt i den kommunale organisation, grøn indkøbspolitik og bæredygtighedstjek af alle kommune- og lokalplaner samt andre offentlige dokumenter og beslutninger.

Syddjurs Kommune

For at sikre, at der sker en bæredygtig udvikling, er det væsentlig, at arbejdet ikke kun er indskrænket til enkelte personer, men at der er en generel forståelse af, i hvilken retning kommunens udvikling skal ske. En lokal Agenda 21-strategi kan netop give de enkelte medarbejdere dette overblik. Samtidig viser den også, at der er mange niveauer, hvor medarbejderne kan samarbejde på tværs.


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Status og offentlighed

Kom med bemærkninger her

 

Planlovens kapitel 6a om lokal Agenda 21 

Naturstyrelsens side om lokal Agenda 21

Kommunernes landsforening om lokal Agenda 21

Miljøministeriet

Klima- og energiministeriet

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk