Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Samspil på tværs Sundhedsfremme

Samspil på tværs

> Civilsamfundet
> Indkøbspolitik
> Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift
> Varmeplanlægning
> Stier og adgang
> Sundhedsfremme
> Naturture og -formidling

Sundhedsfremme

 • Syddjurs vil arbejde for at borgernes middellevetid øges – at der lægges år til livet. (Syddjurs Sundhedspolitik)
 • Syddjurs vil arbejde for at borgernes livskvalitet højnes – at der lægges liv til årene. (Syddjurs Sundhedspolitik)
 • Syddjurs vil arbejde for at den socialt betingede ulighed i sundhed reduceres. (Syddjurs Sundhedspolitik)


Sundhedsfremme sker bredt på tværs af alle sektorer i Syddjurs Kommune og med stor inddragelse af borgere og erhverv. Det kan være ved ændringer i det fysiske miljø eller ved ændringer i kommunes serviceydelser. Det kan også ske ved information eller kurser. Mulighederne er mange og tværfaglige og derfor har Syddjurs Byråd prioriteret at have et decideret sundhedsteam, der har til opgave at;

 • koordinere, udvikle og implementere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne
 • medvirke til udvikling af sundhedspolitikker
 • tilvejebringe projekter i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og på tværs af fagområder

Sundhedspolitikker

Eksempler på sundhedspolitikker er rygepolitik, solpolitik og kost og bevægelsespolitik.

 • Sundhedsfremmeprojekter
 • Eksempler på sundhedsfremmeprojekter, der er igangsat er
 • Sundhedscafeer i Rønde og Ebeltoft i samarbejde med DR Projekt "By på skrump"
 • Overvægtsprojekter som ”Projekt Syddjurs gør livet lettere” og ”Projekt krop, mad og bevægelse”
 • Projekt "Forbedret kronikerindsats"
 • Projekt ”Sundhedshus” i Ebeltoft Sundhedscenter
 • Familieskoleprojektet "vitaminer til familien"
 • Tobaksforebyggelseprojekt i samarbejde med Kræftens bekæmpelse
 • Projekt X-it
 • Beskæftigelsesfremmeprojektet "Arbejde og sundhed - hånd i hånd".

Se yderligere om kommunens sundhedsfremmetilbud og sundhedsteamets opgaver samt Syddjurs Sundhedspolitik ved ekstern boks til højre.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Sund og bæredygtig byudvikling

Naturture og -formidling

Stier og adgange

 

Syddjurs Kommunes side om sundhed og sundhedsfremme

Folder om Syddjurs Kommunes sundhedspolitik

Sundhedspolitikken, Syddjurs Kommune

Sundhedsprofilen udarbejdet af Region Midtjylland

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk