Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Bosætning

Bosætning

> Bymønstre og byudvikling
> Bæredygtighed
> Helhedsplanlægning
> Værdiplanlægning
> Tilgængelighed
> Bosætningspolitik
 • Byrådet vil fastholde kommunens nuværende borgere og tiltrække nye borgere og virksomheder
 • Byrådet vil gennem den fysiske planlægning sikre, at der kan skaffes attraktive arealer til bosætning
 • Byrådet vil udarbejde en stærk bosætningspolitik med udgangspunkt i Syddjurs Kommunes unikke kvaliteter og nærheden til Aarhus
 • Byrådet vil udvikle kommunens byer med udgangspunkt i disses forskellige styrker og kvaliteter
 • Byrådet vil arbejde målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen og sikre kulturoplevelser til kommunens borgere
 • Byrådet vil i næste planperiode foretage allerede planlagte byudviklinger samtidig med, at der i perioden arbejdes for at omsætte Kalø Bugt-projektet til kommuneplanlægning
 • Byrådet vil fastholde de mindre landsbysamfund. Derfor skal der bakkes op om de initiativer og det foreningsliv, der stimulerer engagement i landsbyerne.
 • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommunes vækst og udvikling sker på bæredygtig vis
 • Byrådet ønsker, at udviklingen og byvæksten i Syddjurs Kommune sker på baggrund af helhedsplanlægning.
 • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommunes enestående landskaber og kulturhistorie skal give områderne identitet og stedskvalitet.
 • Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv, således at et bredt udvalg af arbejdspladser sikres
 • Bosætning hænger sammen med en sund erhvervsudvikling, og byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv, således at et bredt udbud af arbejdspladser sikres
 

Tiltrækning og fastholdelse

Bosætning er det enkeltområde, hvor Syddjurs Kommune har de bedste muligheder for økonomisk vækst. Her er noget af Danmarks mest enestående natur med Nationalpark Mols Bjerge som kronen på værket. Her er dynamiske bysamfund, her er det unikke købstadsmiljø i Ebeltoft, og her er hyggelige og velfungerende landsbyer. Samtidig er her et varieret boligudbud med en blanding af boligtyper, og her er kultur- og fritidsoplevelser af højeste kvalitet. Sidst men ikke mindst er der nærhed til Aarhus og dermed nem adgang til arbejdspladserne og de store kulturtilbud i det østjyske vækstcenter.

Det ved kommunens nuværende borgere, som vi skal fastholde. Og det ved de mange nye borgere, der hvert år flytter til Syddjurs Kommune. For bevægelsen mod Syddjurs Kommune er i gang. I 2010 flyttede 2172 personer til Syddjurs Kommune fra andre kommuner (eller udlandet), og 45 % af disse tilflyttere kom fra Aarhus Kommune. Dette har i særlig grad kunnet ses på den Aarhusnære del af kommunens områder, hvor byer som Hornslet, Ugelbølle og Rønde er vokset markant det sidste årti.

Byrådet vil gennem den fysiske planlægning sikre, at der kan skaffes attraktive arealer, der giver Syddjurs Kommune adgang til og andel i den østjyske vækst og dermed muligheden for at vedligeholde fremtidens velfærdskommune. Vi vil gøre området endnu mere attraktivt for derved at tiltrække nye borgere, nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser. Mennesker og virksomheder, som beriger området med skattekroner, viden og mangfoldighed og i det hele taget skaber kritisk masse for en lang række attraktioner og servicetilbud. Opgaven er med andre ord at tiltrække nye borgere og virksomheder til Syddjurs kommune ved at gøre kommunen til et endnu mere attraktivt sted at bo og arbejde.

Aarhus - Syddjurs Kommunes vækstmulighed

Det fremgår af kommunens pendlertal såvel som af tilflyttertal, at Syddjurs Kommunes fremtidsmuligheder i høj grad er knyttet til nærheden til Aarhus og det østjyske vækstcenter. 45 % af alle kommunens tilflyttere kommer fra Aarhus. Et Aarhus, der er kendetegnet ved, at konturerne af et ’StorAarhus’ træder stadig tydeligere frem på landkortet. Nærheden til Aarhus er med andre ord den vigtigste enkeltfaktor for Syddjurs Kommunes muligheder som bosætnings- og erhvervsområde, og Syddjurs Kommunes tilvækst vil i de næste mange år tage sit udgangspunkt herfra. For Aarhus’ vedkommende forudsiges der således en tilflytning på 70.000 mennesker frem imod 2030. Det vil sige, at der i de næste mindre end 20 år i Aarhusområdet skal findes plads til en by på størrelse med Esbjerg!

Der ligger således en stor mulighed for vækst – og dermed en stor mulighed for at påvirke det økonomiske råderum – ved et fortsat stærkt fokus på bosætning. En stærk bosætningspolitik med udgangspunkt i Syddjurs Kommunes unikke kvaliteter og nærheden til Aarhus skal derfor styrke fremtidens kommunale økonomi. En bosætningspolitik udarbejdes i forlængelse af den vedtagne plansstrategi.


 

 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Det er Syddjurs!

Lokal Agenda 21 - God byudvikling

 

Bosætningsanalyse (pdf) 

Syddjurs Befolkningsprognose 2013

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk