Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Bosætning Bosætningspolitik

Bosætning

> Bymønstre og byudvikling
> Bæredygtighed
> Helhedsplanlægning
> Værdiplanlægning
> Tilgængelighed
> Bosætningspolitik

Bosætningspolitik


Syddjurs Kommune oplever allerede i dag vækst i antallet af indbyggere. Byrådet ønsker, at kommunen fortsat skal vokse i indbyggerantal. På den baggrund skal der som opfølgning på vedtagelsen af planstrategien udarbejdes en bosætningspolitik for Syddjurs Kommune. Politikken skal beskrive en række indsatsområder, der skal sikre fortsat vækst i bosætningen.

Til brug herfor er der udarbejdet en bosætningsanalyse, der vil danne udgangspunkt for bosætningspolitikken. Politikken vil blandt andet indeholde indsatsområder som:

Bosætningskampagne

Der skal udarbejdes en markedsføringsplan, som tilrettelægger og koordinerer markedsføringsaktiviteter – det tilstræbes at dette sker i samarbejde med kommunens ejendomsmæglere.

Som følge heraf planlægges og gennemføres tilflytterkampagner, som bygger på Syddjurs Kommunes bosætningskvaliteter, og som igennem en differentieret markedsføring formidler den mangfoldighed af forskellige bymiljøer og mindre lokalsamfund, der kendetegner Syddjurs Kommune. Markedsføringen skal bygge på de områdeidentiteter, der fremgår af bosætningsanalysen.

Tilflytterhjemmeside

Der skal være én profileret indgang for tilflyttere til Syddjurs Kommune. Derfor skal der være én hjemmeside, som samler al information, som tilflyttere har brug, og som giver tilflytterne mulighed for at danne sig et billede af kommunen og mulighederne.

Velkomst- og rekrutteringsmateriale

Der udarbejdes dels en velkomstmappe, der tilsendes alle nye tilflyttere til Syddjurs Kommune inden for en måned efter tilflytningen. Mappen vil indeholde en velkomst fra borgmesteren, informationsmateriale om kommunen og en række fribilletter til udvalgte attraktioner i Syddjurs Kommune. Dels udarbejdes en rekrutteringsmappe, som beskriver Syddjurs Kommune overfor potentielle tilflyttere, og som særligt beskriver bosætningskvaliteterne i Syddjurs Kommune for børnefamilier. Rekrutteringsmappen distribueres til ejendomsmæglere i og udenfor Syddjurs Kommune til udlevering til potentielle tilflyttere.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Det er Syddjurs!

Bosætningsanalyse

 

Tilflytterside

Bosætningsanalyse (pdf)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk