Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Bosætning Bymønstre og byudvikling

Bosætning

> Bymønstre og byudvikling
> Bæredygtighed
> Helhedsplanlægning
> Værdiplanlægning
> Tilgængelighed
> Bosætningspolitik

Bymønstre og byudvikling


Det grundlæggende princip for byudviklingen i Syddjurs Kommune tager udgangspunkt i inddelingen af kommunen i tre overordnede geografiske og planlægningsmæssige områder;

  • Det grønne bånd, der langs byerne Hornslet – Mørke – Ryomgård – Kolind snor sig med jernbanen gennem landskabet

  • Det blå bånd, der med byerne Rodskov - Ugelbølle – Rønde – Vrinners – Knebel – Tved bindes sammen af infrastrukturen langs Aarhusbugten

  • Ebeltoftområdet, der har udgangspunkt i den historiske købstads- og turistperle Ebeltoft og er mere uafhængig af Aarhus

Der er i Syddjurs Kommune ikke én by, der er væsentligt større end de øvrige og som kan matche regionens største byer og centre. Dette gør, at der i Syddjurs Kommune ikke er én åbenlys hovedby. Derfor består bymønstret i Syddjurs Kommune af flere byer med hver deres særegne kvaliteter og styrker: blandt andre kultur- og turistbyen Ebeltoft (og Mols), erhvervsbyen Hornslet og uddannelsesbyen Rønde. Byerne udvikles med udgangspunkt i disses forskellige styrker og kvaliteter.

Med nærværende planstrategi præsenteres en model for byudvikling, der på den ene side omfatter løbende udvikling af de eksisterende byer og på den anden side mulighed for ny byvækst i form af nye byområder. Modellen skal sikre, at kommunen både på kort sigt (ved udvikling af de eksisterende bysamfund) og på længere sigt (ved etableringen af nye byområder) kan imødekomme de fremtidige udviklings- og vækstbehov.

I den næste planperiode koncentreres indsatsen om at foretage allerede planlagte byudviklinger samtidig med, at der i perioden arbejdes for at omsætte det politisk vedtagne Kalø Bugt-projekt til kommuneplanlægning og i denne forbindelse realisere de første etaper af et nyt byområde ved Rodskov.

Lokalbyerne

Lokalbyerne spiller med hver deres byprofiler en rolle som centre for den nære service, som er afgørende for, at byerne er gode steder at bo. Lokalbyerne er byzone med gode muligheder for byvækst. Fremtidig byudvikling i tilknytning til lokalbyerne skal ske i byzone. Rodskov er byzone nord for landevejen, mens den gamle landsby syd for landevejen ønskes overført til byzone som led i realiseringen af et nyt byområde ved Rodskov.

Landsbyerne

Den nærhed landsbysamfundene tilbyder, er for mange et attraktivt alternativ til det at bo i en større by, hvor der måske kan være mere varierede tilbud. Det er vigtigt at fastholde de mindre landsbysamfund. Derfor skal der bakkes op om de initiativer og det foreningsliv, der stimulerer engagement i landsbyerne. Sammen med landsbyerne selv ønsker vi at sikre, at kommunens landsbysamfund er attraktive, livskraftige alternativer til de større bysamfund i kommunen.

De nærmere roller og mål for udviklingen af kommunens byer er beskrevet i Syddjurs Kommuneplan 2009, der danner grundlag for investeringer og udviklingstiltag.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Bosætning, turisme og erhverv

Lokal Agenda 21 - God byudvikling

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk