Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Bosætning Helhedsplanlægning

Bosætning

> Bymønstre og byudvikling
> Bæredygtighed
> Helhedsplanlægning
> Værdiplanlægning
> Tilgængelighed
> Bosætningspolitik

Helhedsplanlægning


Byrådet ønsker, at udviklingen og byvæksten i Syddjurs Kommune sker på baggrund af generelle struktur- og helhedsovervejelser, der omfatter større, geografiske områder, således at de nye områder vil fremtræde og fungere som integrerede elementer i en større helhedsplanlægning.

Udgangspunktet for denne helhedsplanlægning er dels inddelingen af kommunen i tre overordnede geografiske og planlægningsmæssige områder (se afsnittet om bymønstre). Dels disse byområders særlige kvaliteter og styrker.

Særligt Syddjurs Kommunes enestående landskaber og kulturhistorie skal give områderne identitet og stedskvalitet. Der tilstræbes derfor som baggrund for de større helhedsplaner udarbejdet landskabs- og kulturhistoriske kortlægninger, der fortæller områdernes kultur- og landskabshistorie.

Det er endvidere en af hensigterne med helhedsplanlægningen at undgå negativ planlægning, hvor der alene ledes efter ’hvide pletter’, og områderne derfor udvikler sig ’henad vejen’ for at ende et uøn­sket og ikke længere styrbart sted.

Som noget af det første skal der derfor i forbindelse med nye større byudviklingsprojekter udarbejdes helhedsplaner. Centralt heri er afdækningen af planbehov på trafikområdet, således at transportafstande minimeres og infrastrukturinvesteringer optimeres.  

Som hovedprincip bag helhedsplanerne gælder, at byudviklingen sker indefra og ud, og at Aarhus i denne forbindelse er det planlægningsmæssige centrum for kommunens vestlige byområder.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Helhedsplanlægning for Kalø Bugt

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk