Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Bosætning Tilgængelighed

Bosætning

> Bymønstre og byudvikling
> Bæredygtighed
> Helhedsplanlægning
> Værdiplanlægning
> Tilgængelighed
> Bosætningspolitik

Tilgængelighed


Tilgængelighed er væsentlig i det moderne samfund. Det er infrastrukturen, der sikrer arbejdskraftens mobilitet og erhvervets konkurrenceevne. Og på det lokale niveau er infrastrukturen væsentlig for tilgængeligheden til offentlige institutioner, for adgangen til detailhandel, offentlige grønne områder, bynær skov, de kollektive transportmuligheder, fritidsinteresser osv.

Infrastrukturen har med andre ord afgørende betydning for, hvor bosætning finder sted. Syddjurs Kommune vil derfor udvikle og udnytte den eksisterende infrastruktur til glæde for såvel bosætningen og pendlingen som erhvervs- og turismeudviklingen. Det gælder både den private infrastruktur med motorveje, motortrafikveje, landeveje og lokale veje, og det gælder den kollektive infrastruktur, såsom tog, bus, færge og fly. Ligeledes gælder det cykelstier, vandrestier, rekreative stier i såvel naturen som i byerne.

I forhold til mobiliteten er Syddjurs Kommune overordnet godt placeret. Syddjurs er nabo til metropolen Aarhus, der er kort afstand til motorvej E45, i 2015 kobles kommunen på den kommende letbane, og der er forbindelse til Sjælland med Mols-Linien (Ebeltoft – Sjællands Odde). Vi har desuden egen lufthavn (Aarhus Lufthavn).

Minimering af transportafstande 

Men samtidig med at befolkningens mobilitet er grundlaget for udvikling, er den en af de helt store forureningssyndere især i forhold til CO2-udledning og partikelforurening. Syddjurs Kommune skal derfor planlægge, så vi minimerer transportafstande, ligesom infrastrukturens udformning skal påvirke borgernes valg af transportform og derved mængden af forurening. Syddjurs Kommune oplever i denne forbindelse en markant tilflytning fra Aarhusområdet af borgere, der bor i Syddjurs Kommune, men arbejder i Aarhus. En udvikling, der kun vil øges i de næste årtier. Vi skal derfor blandt andet planlægge, så vi sikrer kort og nem adgang til arbejdspladserne i dette vækstcenter samtidig med, at vi udnytter den godt udbyggede, eksisterende infrastruktur til Aarhus.

Djurslands Udviklingsråd har vedtaget en Masterplan for infrastruktur på Djursland 2011-2020. Masterplanen er udtryk for Syddjurs og Norddjurs Kommunes fælles infrastrukturelle ønsker og visioner. Se masterplanen for infrastruktur ved link i ekstern box.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Det geografiske Syddjurs

Lokal Agenda 21 - Tilgængelighed

 

Syddjurs Kommunes side om Veje og Trafik

Masterplanen for infrastruktur på Djursland

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk