Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Bosætning Værdiplanlægning

Bosætning

> Bymønstre og byudvikling
> Bæredygtighed
> Helhedsplanlægning
> Værdiplanlægning
> Tilgængelighed
> Bosætningspolitik

Værdiplanlægning


Syddjurs Kommune ønsker, at planlægningen af fremtidens byområ­der skal tage afsæt i en proces- og værdiplan­lægning frem for i en mere traditionel master­planlægning, der som oftest ender med at måtte ændres. Fremtidens byområder i Syddjurs Kommune skal således ikke tegnes eller planlægges efter en på forhånd stramt komponeret fysisk struktur, men planlægges med afsæt i en række fastlagte værdier og principper.

Byrådet og administrationen lægger derfor vægt på at nå frem til de principper og vær­dier, der bør være bærende for udviklingen byområderne i Syddjurs Kommune. Principper og værdier, der efterfølgende skal foldes ud i detailplanlægning af afgrænsede områder. Nærværende planstrategi er derfor også en strategi for byudvikling. En strategi, der skal række mange år frem og være udgangs­punkt for efterfølgende undersøgelser, struk­turplaner og detaljeret planlægning.

Værdierne og principperne for de enkelte byudviklingsområder skal formuleres på baggrund af blandt andet natur- og kulturarvsanalyser, ressourceanalyser og bosæt­ningsanalyser. Nye byområder skal tilpasses det omkringliggende landskab og naturen, som skal integreres i byudviklingen. Målsæt­ningen er, at såvel de eksisterende som nye byområder skal kendetegnes ved bymiljøer, der lægger op til fysisk, rekreativ og kulturel aktivitet. Derfor skal der i planlægningen af nye boligområder lægges vægt på kvalitet i bebyggelsen, gode grønne områder, god adgang til naturen, god infrastruktur med veje og stier, nærhed til daginstitutioner og skoler samt gode indkøbs- og transportmuligheder. Følgende emner skal derfor danne ramme om den værdidiskussion, der skal kendetegne den detailplan­lægning, der skal finde sted:

  • Natur og landskabskvalitet
  • Miljø og klima
  • Kultur
  • Sundhed - grønne rum og rekreation
  • Det moderne byliv - kvalitet og mangfol­dighed
  • Kultur- og landskabshistorien

 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk