Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Det er Syddjurs! Bosætning, erhverv og turisme

Det er Syddjurs!

> Bosætning, erhverv og turisme
> Det geografiske Syddjurs
> Det demografiske Syddjurs
> Budget

Bosætning, erhverv og turisme


Syddjurs Kommune er i høj grad en bosætningskommune. I 2010 flyttede 2172 personer til Syddjurs Kommune fra andre kommuner (eller udlandet), med en nettotilflytning på mere end 250 personer som følge. Samtidig er Syddjurs Kommune en pendlerkommune. Kun 54 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen er beskæftigede i kommunen, og dermed er der tale om en særdeles markant udpendling.

Og Syddjurs Kommune er et godt og smukt sted at bo og leve! Enestående natur med varierede landskaber og en rig kulturarv, velfungerende infrastruktur og offentlige transportmuligheder, levende bysamfund og landsbyer og kultur- og fritidsoplevelser af høj kvalitet kendetegner Syddjurs Kommune. Dette ved kommunens mangeårige borgere, og det har de mange familier, der hvert år vælger at flytte til Syddjurs, også opdaget.

Bosætning er således sammen med en sund erhvervsudvikling det enkeltområde, hvor Syddjurs Kommune har de bedste vækst- og udviklingsmuligheder, og Byrådet vil som formuleret i kommuneplan 2009 ”udvikle kommunen på baggrund af dens potentialer og unikke værdier” – til glæde for kommunens nuværende borgere og for at tiltrække nye borgere.

Erhverv

En sund erhvervsudvikling er en afgørende vækstkilde for Syddjurs Kommune. Mere produktive og innovative virksomheder skaber i samme omfang som bosætning vækst til glæde for hele området.

Syddjurs Kommune er på erhvervssiden en veludbygget kommune med mange virksomheder, men vi er også en unik udviklingskommune med plads til både nye virksomheder og nye typer af erhverv. Og med potentiale for at øge både produktiviteten og innovationen i områdets virksomheder.

Syddjurs Kommunes erhvervsstruktur er i særlig grad kendetegnet ved små virksomheder og kun meget få store eller mellemstore virksomheder. Mange af virksomhederne findes inden for traditionelle erhverv som landbrug, fremstilling, håndværk, bygge og anlæg og transport. Ligeledes er der mange virksomheder inden for handel og restauration og hotel, hvilket bl.a. hænger sammen med Syddjurs’ stærke position som turistområde. Det er inden for de samme brancher, at hovedparten af arbejdsstyrken i kommunen er beskæftiget.

Og ikke mindst er kommunens erhvervsudvikling nært forbundet med kommunens kvaliteter som bosætningsområde. Kommunens erhvervsudvikling går derfor hånd i hånd med byudviklingen i form af nye byområder, kulturoplevelser og forbedret infrastruktur, der gør området til et bedre sted at drive virksomhed og etablere nye arbejdspladser for de mange tilflyttere.

Turisme

Turisme som erhverv har en stor betydning for det samlede Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster og borgere. Turismens betydning for såvel Syddjurs Kommune som det samlede Djursland er ikke til at overse. Turismens aktiviteter på Djursland giver området en årlig (2008) omsætning på ca. 1,7 mia. kr. Det betyder desuden 1 mia. i værditilvækst og offentlige indtægter på 720 mio. kr. Det svarer til 8% af samlede skatteprovenu i de to kommuner på Djursland. Dette er langt over gennemsnittet for Region Midtjylland på 3%.

Turismen betyder også attraktive oplevelser og aktivitetsmuligheder for områdets borgere og er med til at understøtte opretholdelse af servicefaciliteter og en varierede detailhandel i byerne. Syddjurs Kommunes værdier og de lokale turistaktørers store arbejde med at gøre opmærksom på området, bidrager således til Syddjurs Kommunes placering i mediebilledet som erhvervs, bosætning og investeringsområde.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Bosætning

Erhverv

 

Befolkningsprognose 2011

Bosætningsanalyse (pdf)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk