Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Det er Syddjurs! Budget

Det er Syddjurs!

> Bosætning, erhverv og turisme
> Det geografiske Syddjurs
> Det demografiske Syddjurs
> Budget

Budget


Strategier, målsætninger og økonomi skal hænge sammen, således at disse fremstår som realistiske for såvel kommunens borgere som de mange ansatte. Byrådet ønsker derfor at knytte kommuneplanlægningen sammen med kommunens budgetlægning, således at målsætninger prioriteres i forbindelse med budgetlægningen, og at der knyttes den nødvendige økonomi til realisering af målsætningerne.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Det innovative Syddjurs

 

Syddjurs Kommunes side om budgetlægning

Budgetaftale vedr. budget 2012

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk