Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Det er Syddjurs! Det demografiske Syddjurs

Det er Syddjurs!

> Bosætning, erhverv og turisme
> Det geografiske Syddjurs
> Det demografiske Syddjurs
> Budget

Det demografiske Syddjurs


Syddjurs Kommune står overfor en række betydelige udfordringer, når det gælder den demografiske udvikling. Ser man på udviklingen i den demografiske sammensætning frem mod 2040, er den eneste gruppe, som vokser i andel, aldersgruppen uden for arbejdsstyrken. Dette er en tendens, der gælder i hele Danmark, men befolkningsprognoserne viser, at Syddjurs Kommune allerede i 2022 vil have relativt flere borgere udenfor arbejdsmarkedet end landsgennemsnittet. Dermed vil udgiftspresset på den kommunale økonomi vokse markant de næste 30 år, hvor der vil blive stadigt flere udgifter og et lavere skatteindtægtsgrundlag – og dermed tegnes konturerne af en vigende kommunal service. Med mindre man aktivt gør noget for at påvirke denne udvikling.

På samme måde viser tal indenfor flere områder, at Syddjurs Kommune står overfor udfordringer, der skal tages hånd om. Kommunen har sammenlignet med det østjyske opland en relativt lav andel af beskæftigede inden for de erhverv, der tegner nutiden og fremtidens arbejdsmarked. Kommunen har endvidere en højere arbejdsløshed end gennemsnittet for landkommuner i Region Midtjylland, og befolkningen har generelt et lavere indkomstniveau end gennemsnittet for det øvrige Østjylland.

Ligeledes har befolkningen et gennemsnitligt lavere uddannelsesniveau end oplandet. Syddjurs Kommune har således en højere andel end oplandet, der ikke opnår en kompetencegivende uddannelse.  

Der er brug for at adressere disse udfordringer, blandt andet ved at sikre en stærk sammenhæng mellem de forskellige kommunale politikområder - mellem bosætning, erhvervsudvikling, fysisk planlægning, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik og de kommunal serviceområder. Områder, der tilsammen alle har direkte indflydelse på fremtidens velfærd i Syddjurs Kommune.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Det innovative Syddjurs

 

Syddjurs Befolkningsprognose 2011

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk