Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Det er Syddjurs!

Det er Syddjurs!

> Bosætning, erhverv og turisme
> Det geografiske Syddjurs
> Det demografiske Syddjurs
> Budget

Syddjurs Kommune er med sine 41.734 indbyggere (marts 2011) en af Danmarks mellemstore kommuner. Enestående natur, attraktive bolig- og erhvervsområder og kultur- og fritidsoplevelser af højeste kvalitet kendetegner Syddjurs Kommune. Derfor er Syddjurs Kommune et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde.

Samtidig er det en kommune i udvikling, og hvert år vælger mange familier og virksomheder at flytte til Syddjurs og gå på opdagelse i kommunens mange muligheder.

Kommunens helt unikke værdier er vores aktive borgere, de mange bysamfund og den enestående natur med de varierede landskaber og kulturarven.

Syddjurs er en familievenlig kommune med gode muligheder for børn og unge. Vi har forskellige pasningsformer, fremtidssikrede skoler og uddannelsesmuligheder samt mange spændende kultur- og fritidstilbud.

Men vi rummer meget mere. Nye spændende boligformer, varieret handelsliv, levende landsbyer og foreningsliv, et aktivt lokaldemokrati, moderne erhverv og udviklingspark, et varieret udbud af jobs for ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse og nærheden til storbyen Aarhus med alle de muligheder denne rummer.

Vækst og udvikling

Men Syddjurs Kommune står samtidig overfor betydelige økonomiske udfordringer. Der vil i de kommende år blive flere og flere borgere uden for arbejdsstyrken, og andelen af børn og unge vil i Syddjurs Kommune være lavere end landsgennemsnittet. Dertil kommer, at der kan forudsiges og kalkuleres med nulvækst i en række år frem i tiden. Dermed vil udgiftspresset på den kommunale økonomi vokse markant de næste år, hvor der vil blive stadigt flere udgifter og et lavere skatteindtægtsgrundlag – og dermed tegnes konturerne af en vigende kommunal service.

Det er derfor en afgørende opgave at sikre vækst og udvikling i Syddjurs Kommune og dermed et fremadrettet økonomisk råderum, der kan sikre den kommunale opgaveløsning i fremtidens velfærdskommune. Et råderum, der skal sikres ved på indtægtssiden at sikre et højere skattegrundlag gennem en øget bosætning og en sund erhvervsudvikling og ved på udgiftssiden at sikre en innovativ og effektiv kommunal opgaveløsning.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

 

Syddjurs Kommunes hjemmeside

Syddjurs Kommunes side om kommunen

Befolkningsprognose 2011

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk