Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Det innovative Syddjurs Civilsamfundet og Syddjurs Kommune - en velfærdsalliance

Det innovative Syddjurs

> Nemmere, billigere, bedre
> Civilsamfundet og Syddjurs Kommune - en velfærdsalliance
> Medbetjening og borgerservice

Civilsamfundet og Syddjurs Kommune - en velfærdsalliance


Velfærdsstaten – og velfærdskommunen – er under pres i disse år. Et pres som skyldes en stadig mindre arbejdsstyrke, der skal finansiere den offentlige sektor, et voksende behov for velfærdsydelser og forventningen om færre hænder til at løse opgaverne. Der er derfor behov for, at kommunerne fremadrettet tænker i nye samarbejdsstrukturer mellem den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet.

Syddjurs Kommune har derfor udarbejdet en civilsamfundsstrategi. Formålet med strategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet og kommunale institutioner kan øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og væksten i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune står som alle andre kommuner med en række velfærdspolitiske udfordringer, og det er derfor forventningen, at civilsamfundets aktive deltagelse vil få stadig stigende betydning for vores velfærd. Fremtidens velfærdskommune skal derfor bygges i samarbejde med vores mange aktive foreninger, distriktsråd og organisationer.

Civilsamfundsstrategien sætter derfor blandt andet fokus på følgende spørgsmål:

  • Kan vi identificere nye og bedre måder at samarbejde på – og hvordan ser de ud?
  • Hvordan fremmes, udvikles og understøttes civilsamfundet og frivillighedskulturen i Syddjurs Kommune?

Udvikling af civilsamfundet handler dog om mere end nye samarbejdsformer til brug for velfærdssamfundets opretholdelse. Det handler også om civilsamfundet og den enkelte borgers aktive medborgerskab – det handler om samfundsengagement. 

Du kan læse civilsamfundsstrategien ved link i ekstern box til højre.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Lokal Agenda 21 - Civilsamfundet

 

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes side om råd og samarbejder

Syddjurs Kommunes foreningsside

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk