Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Det innovative Syddjurs

Det innovative Syddjurs

> Nemmere, billigere, bedre
> Civilsamfundet og Syddjurs Kommune - en velfærdsalliance
> Medbetjening og borgerservice
  • Byrådet vil under overskriften "Borgernes kommune" styrke kommunens identitet, service og kommunikation 
  • Byrådet vil sikre en innovativ og effektiv kommunal opgaveløsning
  • Byrådet vil udvikle kommunens service og arbejdsgange, således at vi på én gang får bedre kvalitet og færre udgifter
  • Byrådet vil skabe en moderne og udviklingsorienteret arbejdsplads, der er så attraktiv, at vi holder fast i nuværende medarbejdere og tiltrækker nye
  • Byrådet vil skabe en økonomisk effektiviseringsgevinst
  • Byrådet ønsker, at innovation og nye ideer i endnu højere grad skal være en del af den måde, vi alle tænker på
  • Byrådet vil udvikle nye samarbejdsstrukturer mellem den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet
  • Byrådet vil udvikle civilsamfundet og den enkelte borgers aktive medborgerskab

Fremtidens velfærdskommune

Det er en afgørende opgave at sikre vækst og udvikling i Syddjurs Kommune og dermed et fremadrettet økonomisk råderum, der kan sikre den kommunale opgaveløsning. Dette råderum kan på indtægtssiden sikres ved et højere skattegrundlag gennem en øget bosætning og en sund erhvervsudvikling. Men dette gør det ikke alene – der må også på udgiftssiden sikres en innovativ og effektiv kommunal opgaveløsning.

Syddjurs Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer. Der vil i de kommende år blive flere og flere borgere uden for arbejdsstyrken, og andelen af børn og unge vil i Syddjurs Kommune være lavere end landsgennemsnittet. Dertil kommer, at der kan forudsiges nulvækst i en række år frem i tiden. Dermed vil udgiftspresset på den kommunale økonomi vokse markant de næste år, hvor der vil blive stadigt flere udgifter og et lavere skatteindtægtsgrundlag – og dermed tegnes konturerne af en vigende kommunal service.

Syddjurs Kommune står derfor ved en skillevej. Borgernes forventninger til vores service stiger, mens vi samtidig har færre ressourcer til at yde borgerne en bedre kvalitet. Dette fordrer en stram økonomisk styring og en økonomisk bæredygtig servicestruktur. Og det fordrer omstilling og nytænkning. I Syddjurs Kommune vil vi i fællesskab tage kampen op mod årlige budgetbesparelser og færre hænder. Løsningen hedder innovation. Vi skal gøre det, vi gør i dag, anderledes. Innovation er store og små ideer til, hvordan vi løser opgaverne nemmere, bedre og billigere.


 

 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Det er Syddjurs!

 

Syddjurs Kommunes side om Innovation

Budgetaftale vedr. budget 2012

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk