Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Det innovative Syddjurs Medbetjening og borgerservice

Det innovative Syddjurs

> Nemmere, billigere, bedre
> Civilsamfundet og Syddjurs Kommune - en velfærdsalliance
> Medbetjening og borgerservice

Medbetjening og borgerservice


Kommunen er borgerens primære indgang til den offentlige sektor. Syddjurs Kommune ønsker i denne forbindelse at videreudvikle og igangsætte en række målrettede initiativer for at øge borgernes benyttelse af digital selv- og medbetjening. Formålet er dels at motivere borgerne til at benytte selvbetjening frem for traditionelle henvendelseskanaler, dels at give borgerne en både billigere og bedre service ved anvendelse af digitale kanaler.

Syddjurs Kommune er allerede i dag en af de kommuner, der er længst fremme med hensyn til digitalisering og online sagsbehandling og sagsindsigt. Og Syddjurs Kommunes satsning på området har som målsætning, at der de kommende tre år skal gennemføres initiativer som betyder at: 

 • Borgeren er selv sagsbehandler
 • Borgeren er aldrig ”gået forkert”
 • Sager løses ved første berøring   

Den overordnede målsætning er, at fra 2016 er 50 % af de kommunale serviceopgaver digitaliseret og standardiseret, og implementeret således at den kommunale administration uddannes og efterlever en virksomhedstænkning i forhold til borgeren gennem helhedsbetjening.

Følgende initiativer blandt flere andre videreudvikles og igangsættes: 

  • Digital Borgerguidning i bibliotekerne.
  • Markedsføring af Digital signatur, information om Mit Syddjurs og formidling af aktuel relevant kommunal borgerserviceinformation
  • Målrettede kampagner for Mit Syddjurs i lokalaviser, samt relevante spots i de lokale biografer.
  • Løbende vidensdeling og uddannelse, hvor Borgerservicemedarbejdere uddanner øvrigt personale
  • Etablering af samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner om udbredelse af  ”Den digitale Borger i Syddjurs ”
  • Kontakt til og samarbejde med foreninger og institutioner for at etablere digitale ambassadører i kommunen.
  • Etablering af callcenter

 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

 

Syddjurs Kommunes side om Borgerservice

Syddjurs Kommunes side om innovation

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk