Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Det innovative Syddjurs Nemmere, billigere, bedre

Det innovative Syddjurs

> Nemmere, billigere, bedre
> Civilsamfundet og Syddjurs Kommune - en velfærdsalliance
> Medbetjening og borgerservice

Nemmere, billigere, bedre


Der ligger for Syddjurs Kommune – som for alle andre kommuner – en opgave i fremadrettet at sikre kommunens borgere den bedst, mulige service i en tid, hvor en stor del af kommunens medarbejdere forlader arbejdsmarkedet, og arbejdsstyrken bliver stadig mindre. Vi skal med andre ord lære at klare os med færre hænder samtidig med, at vi skal kunne tiltrække nye medarbejdere ved at tilbyde en spændende og attraktiv arbejdsplads.

Syddjurs Kommune har derfor iværksat en intern kampagne for at øge innovationskraften i kommunens organisation. Dette sker under mottoet "Nemmere, billigere og bedre." Hermed sættes et initiativ på formel. Et initiativ, der betyder, at vi skal gøre det vi gør i dag – men vi skal gøre det anderledes.

Syddjurs Kommune vil med andre ord udvikle vores service og vores arbejdsgange, således at vi på én gang får bedre kvalitet og færre udgifter. Samtidig skaber vi en moderne og udviklingsorienteret arbejdsplads, der er så attraktiv, at vi holder fast i nuværende medarbejdere og tiltrækker nye.

Målene for initiativet er følgende:

  • At skabe en økonomisk effektiviseringsgevinst på en procent om året
  • At innovation og nye ideer i endnu højere grad skal være en del af den måde, vi alle tænker på
  • At medarbejdertilfredsheden vokser
  • At vi udvikler mange nye ideer hvert år
  • At understøtte kommunens værdisæt: Åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet – gennem medarbejderinddragelse – med særligt fokus på værdierne udvikling og kvalitet

 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

 

Syddjurs Kommunes side om Innovation

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk