Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Erhverv

Erhverv

> Erhvervspolitiske tiltag
> Turistpolitiske tiltag

       

  • Byrådet vil føre en aktiv erhvervspolitik og styrke dialogen med kommunens erhvervsliv
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune
  • Byrådet vil sikre en god og serviceorienteret kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde
  • Byrådet vil udlægge attraktive erhvervsarealer, der matcher efterspørgslen på markedet
  • Byrådet ønsker at understøtte produktiviteten og innovationen i kommunens virksomheder
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være godt placeret i de nationale erhvervsklimamålinger
  • Byrådet vil skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale potentialer og virksomheder i Syddjurs Kommune
  • Byrådet vil udnytte Syddjurs Kommunes styrkeposition som turistkommune
  • Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv


Et dynamisk erhvervsliv og et godt erhvervsklima er en afgørende forudsætning for vækst og udvikling. Mere produktive og innovative virksomheder skaber i samme omfang som bosætning vækst til glæde for hele området. En aktiv erhvervspolitik skal derfor bidrage til en stærk og bæredygtig økonomi i Syddjurs Kommune. En bæredygtig økonomi, der skal styrke grundlaget for Syddjurs som en fremtidens velfærdskommune.

Det strategiske fokus i Syddjurs Kommunes erhvervspolitik er at skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale kvaliteter og potentialer i Syddjurs Kommune. Det vil blandt andet sige, at erhvervspolitikken skal sikre, at de store muligheder i nærheden til det østjyske vækstcenter udnyttes, at de stærke kreative og kulturelle miljøer i Ebeltoft og på Mols understøttes, og at de store muligheder i turisterhvervene udnyttes.

Den langsigtede vision med erhvervspolitikken er Syddjurs Kommune som en stærk og integreret del af det, der mere og mere ligner en Erhvervsregion Østjylland.

Syddjurs Kommunes erhvervspolitik har gennem flere år hvilet på antagelsen af en stærk sammenhæng mellem bosætning og erhverv. Erhverv opstår, hvor mennesker gerne vil bo og leve. Erhvervsudviklingen på den lange bane handler således om at gøre området til et bedre og smukkere sted at leve og bo. Så vil virksomhederne følge efter.

I denne forbindelse tillægger byrådet udviklingen af en nyt, Aarhusnært byområde langs Kalø Bugt afgørende betydning. Et område, der skal sikre Syddjurs Kommune andel i den østjyske vækst og dermed tiltrække nye borgere, virksomheder og arbejdspladser. Nærheden til Aarhus er den vigtigste enkeltfaktor for Syddjurs Kommunes muligheder som såvel bosætnings- som erhvervsområde

Turisme

Et særligt indsatsområde er turisme. Syddjurs Kommune er såvel regionalt som nationalt et turistcentrum. Her findes attraktioner som bl.a. Djurs Sommerland, Lübker Golf Resort, Skandinavisk Dyrepark, Ree Park – Ebeltoft Safari, Fregatten Jylland, Glasmuseet, Ebeltofts historiske bykerne, Nationalpark Mols Bjerge og Kalø Slotsruin, der alle er kendt langt ud over kommunegrænsen.

Byrådet vil styrke indsatsen på turismeområdet og i denne forbindelse sikre en stærk sammenhæng til Region Midtjyllands megasatsning på turisme.


 

 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Det er Syddjurs!

 

Syddjurs Kommunes side om erhverv

Erhvervsanalyse Syddjurs Kommune (pdf)

Syddjurs Erhvervspolitik 2009-2011

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk