Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Erhverv Erhvervspolitiske tiltag

Erhverv

> Erhvervspolitiske tiltag
> Turistpolitiske tiltag

Erhvervspolitiske tiltag


Syddjurs Kommune er på erhvervssiden en veludbygget kommune med mange virksomheder, men vi er også en unik udviklingskommune med plads til både nye virksomheder og nye typer af erhverv.

Syddjurs Kommunes erhvervsstruktur er i særlig grad kendetegnet ved mindre virksomheder og kun meget få store eller mellemstore virksomheder. Mange af virksomhederne findes inden for traditionelle erhverv som landbrug, fremstilling, håndværk, bygge og anlæg og transport. Ligeledes er der mange virksomheder inden for handel og restauration og hotel, hvilket bl.a. hænger sammen med Syddjurs’ stærke position som turistområde. Det er inden for de samme brancher, at hovedparten af arbejdsstyrken i kommunen er beskæftiget.

Byrådet ønsker at udvikle kommunens erhvervsliv med udgangspunkt i den lokale, eksisterende erhvervsstruktur, samtidig med at kommunen fremstår attraktiv for nye typer af erhverv. Dette indebærer, at kommunen skal agere serviceorienteret og erhvervsvenligt i dialogen med virksomheder og præstere optimalt på alle erhvervspolitiske områder.

Byrådet har i denne forbindelse peget på en række områder, der ønskes styrket og derfor igangsat en række initiativer, der skal bidrage til at styrke Syddjurs Kommunes omdømme som en erhvervsvenlig kommune. Til disse initiaver hører:

  • Optimering af arbejdsgange, der styrker den konkrete sagsbehandling
  • Strategisk opkøb af jord med henblik på tiltrækning af virksomheder
  • Understøttelse af etableringen af Syddjurs Videnpark
  • Satsning på kreative erhverv i Ebeltoftområdet
  • Nedsættelse af ad hoc-beredskab i forhold til konkrete henvendelser fra potentielle tilflyttervirksomheder
  • Gennemførelse af besøgsrunder blandt erhvervsvirksomheder i Syddjurs Kommune med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør.
  • Styrket synliggørelse af den kommunale erhvervskoordinator og dennes funktion
  • Videreudvikling af digitale services for erhvervslivet med henblik på selv- og medbetjening
  • Videreudvikling af kommunens erhvervsportal  

 

 

 


 

 


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

 

Erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes side om erhverv

Erhvervsanalyse Syddjurs Kommune (pdf)

Syddjurs Erhvervspolitik 2009-2011

Business Region Aarhus 

Business Region Aarhus Strategi og Handlingsplan 2011 - 2012 (pdf)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk