Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Erhverv Turistpolitiske tiltag

Erhverv

> Erhvervspolitiske tiltag
> Turistpolitiske tiltag

Turistpolitiske tiltag


Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for såvel Syddjurs Kommune som det samlede Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster og borgere. Turismens aktiviteter på Djursland giver området en årlig (2008) omsætning på ca. 1,7 mia. kr. Det betyder 1 mia. kr. i værditilvækst og offentlige indtægter på 720 mio. kr. Det svarer til 8% af det samlede skatteprovenu i kommunerne på Djursland. Dette er langt over gennemsnittet for Region Midtjylland på 3%. For Syddjurs Kommunes vedkommende udgør værditilvæksten relateret til turismen ca. 9% af den samlede værditilvækst.

Syddjurs Kommune har sammen med Norddjurs Kommune og Destination Djursland udarbejdet den fælles turismestrategi "Vækst gennem oplevelser" 2011 – 2015. Strategien skal bidrage til at realisere vækstpotentialet indenfor turismen og sætter fokus på vækst i omsætning, arbejdspladser og overnatninger samt øget konkurrence og en forbedret position af Djursland som ferieområde.

Initiativerne er nærmere beskrevet i "Vækst gennem oplevelser" - Strategi for turismen på Djursland og tager udgangspunkt i følgende indsatsområder:

  • International brandingplatform for Djursland
  • Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter
  • Udvikling af Superkystlinjer
  • Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland

For Syddjurs Kommunes vedkommende står særligt udvikling i og omkring Ebeltoft i centrum for aktiviter, der igangsættes. Der vil primo 2012 blive udarbejdet en turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune, der vil kunne findes på denne side.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

 

Strategi for turisme på Djursland frem mod 2015 (pdf)

Visit Djursland

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk