Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Natur, Kulturarv og Landskab Nationalpark Mols Bjerge

Natur, Kulturarv og Landskab

> Naturbeskyttelse og naturbenyttelse
> Naturformidling
> Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge


Nationalpark Mols Bjerge er et særligt brand for Syddjurs Kommune, der dels skal udnyttes til at tilbyde kommunens borgere såvel som turister unikke natur og kulturoplevelser. Dels udnyttes i markedsføringen af Syddjurs Kommune overfor nye tilflyttere og virksomheder.

Det væsentligste formål med nationalparken er en sikring og forbedring af de store natur, kultur og landskabsværdier der allerede findes i området. Byrådet ønsker, at Nationalparken skal være et eksempel på, at sikring og forbedring af de store sammenhængende naturområder er forenelige med fortsat udvikling af bosætning og moderne erhvervsliv i området.

Nationalparken giver derfor nye muligheder, og Byrådet ønsker, at: 

  • bysamfundene i nationalparken bliver mere attraktive for ny bosætning 
  • formidlingen og udviklingen af de store natur- og kulturhistoriske værdier og oplevelsesmuligheder understøttes 
  • erhvervsudviklingen i området styrkes med udgangspunkt i områdets kvaliteter og potentialer

Nationalpark Mols Bjerge set i et turismeperspektiv

I nationalparkområde findes en række natur- og kulturhistoriske oplevelsesmuligheder, der kan udvikles til nye turistattraktioner – uden at det går ud over nationalparkens hovedformål, som er at sikre områdets naturværdier.

Byrådet ønsker, at Nationalparken skal bruges som et aktiv for udviklingen af turisme i Syddjurs Kommune. Dette kræver, at det unikke og særlige i naturoplevelserne fastholdes.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

 

Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside

Nationalparkloven

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols bjerge

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk