Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Natur, Kulturarv og Landskab

Natur, Kulturarv og Landskab

> Naturbeskyttelse og naturbenyttelse
> Naturformidling
> Nationalpark Mols Bjerge
  • Byrådet ønsker, at kommunens enestående natur og kulturarv skal være rammen om det gode liv for kommunens borgere og samtidig tiltrække tilflyttere
  • Byrådet ønsker, at naturen, landskaberne og kulturarven skal spille en central strategisk rolle i at styrke vores image som en bosætningskommune
  • Byrådet vil i en stadig afvejning mellem benyttelse og beskyttelse skabe bosætningsmuligheder og rekreative formål under hensyntagen til natur, landskab og bevaringsværdige kulturmiljøer
  • Byrådet ønsker, at det skal være let at få adgang til oplevelser i naturen
  • Byrådet vil styrke kvaliteten af naturformidlingen
  • Byrådet vil pleje og tage vare på såvel eksisterende som tidligere naturområder.
  • Byrådet vil fremme den biologiske mangfoldighed gennem fortsat naturbevaring, naturpleje og naturgenopretning
  • Byrådet vil gennem planlægning og pleje udvikle kysten og de kystnære arealers naturværdier og rekreative muligheder


Syddjurs Kommune forvalter en unik natur-, kultur- og landskabsarv. Istiden har efterladt enestående landskaber i Syddjurs Kommune, hvor isranden har bevæget sig frem og tilbage i landskabet og derved dannet bakkedragene, den flade flodslette mod nord, tunneldale, dødishuller og en række andre landskabselementer, som alle er en følge af den samme geologiske proces. Naturen, kulturarven og landskabet er grundlaget for bosætningen, for plante- og dyrelivet, for landbrugets produktion og for borgernes friluftsliv.

Denne enestående arv skal vi udnytte til at skabe rammen om det gode liv for kommunens borgere og samtidig tiltrække tilflyttere. Borgerne skal i Syddjurs Kommune kunne få Danmarks smukkeste natur i baghaven samtidig med, at de har levende bysamfund, landsbyer og kultur- og fritidsoplevelser af høj kvalitet samt den hurtige adgang til det østjyske vækstcenter med dets store udbud af arbejdspladser og oplevelser.

En omfattende bosætningsanalyse gennemført forud for nærværende planstrategi peger tydeligt på, at adgangen til de smukke landskaber og naturen vægtes som den højeste faktor for såvel de nuværende borgere som for tilflytterne. Syddjurs Kommune tilbyder med andre ord bokvaliteter som plads, frisk luft og tæthed til naturen i rolige omgivelser. Og dertil unikke natur og kulturmiljøer, varierede og smukke landskaber, en lang og spændende kystlinie, havnemiljøer og strande.

Dermed rummer landskabet, kulturarven og naturen store vækstmuligheder for Syddjurs Kommune, og disse forhold skal spille en central strategisk rolle i at styrke vores image som en bosætningskommune. En bosætningskommune med en stærk identitet som en naturskøn kommune.

I en stadig afvejning af forholdet mellem benyttelse og beskyttelse, skal der derfor skabes gode bosætningsmuligheder og rekreative formål under hensyntagen til natur, landskab og bevaringsværdige kulturmiljøer.


 

 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Det er Syddjurs!

Lokal Agenda 21 - Biologisk mangfoldighed

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk