Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Natur, Kulturarv og Landskab Naturbeskyttelse og naturbenyttelse

Natur, Kulturarv og Landskab

> Naturbeskyttelse og naturbenyttelse
> Naturformidling
> Nationalpark Mols Bjerge

Naturbeskyttelse og naturbenyttelse


Syddjurs Kommune er beriget med noget af Danmarks mest enestående natur med Nationalpark Mols Bjerge i spidsen. Der ligger derfor både store muligheder og udfordringer i at værne om naturen, landskabet og kulturmiljøerne i det åbne land. Og i at fastholde Syddjurs Kommunes omdømme som en naturskøn kommune.

Det klassiske naturdilemma består i afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse. Syddjurs Kommune har som alle andre kommuner til opgave på den ene side at skulle udlægge arealer til byudvikling, vindmøller, store husdyrbrug, biogasanlæg o. lign. og på den anden side at skulle sikre beskyttelsen af natur, landskaber og kulturarv. Byrådet har som ambition, at planlægningen i Syddjurs Kommune rummer og afvejer begge disse hensyn.

Naturbeskyttelsen skal blandt andet ske gennem aktivt at pleje og tage vare på såvel eksisterende og tidligere naturområder. Naturindholdet og naturkvaliteten skal styrkes. Det samlede areal af beskyttede naturtyper og småbiotoper skal opretholdes og om muligt øges. Syddjurs Kommune ønsker at fremme den biologiske mangfoldighed gennem fortsat naturbevaring, naturpleje og naturgenopretning. Derved bevares en artsrig flora og fauna gennem bl.a. forskelligartede naturtyper så mulighederne for naturoplevelser øges.

Gennem planlægning, styring og pleje skal naturens -herunder kysten og de kystnære arealer - rekreative muligheder udvikles.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Lokal Agenda 21 - Biologisk mangfoldighed

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk