Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Natur, Kulturarv og Landskab Naturformidling

Natur, Kulturarv og Landskab

> Naturbeskyttelse og naturbenyttelse
> Naturformidling
> Nationalpark Mols Bjerge

Naturformidling


En stor bosætningsanalyse gennemført i 2011 viser, at adgangen til flot natur og store naturoplevelser er den afgørende enkeltfaktor for, at Syddjurs Kommune opleves som et godt sted at bo. Det skal derfor være let at få adgang til oplevelser i naturen.

Byrådet vil samtidig styrke kvaliteten af naturformidlingen. Dette skal blandt andet ske ved at gøre naturoplevelserne mere levende og interessante ved brug af ny, interaktiv teknologi; ved at forbedre adgangen til naturen samt ved at udvikle nye og mere synlige former for naturformidling

En af Syddjurs kommunes store attraktionsværdier udgøres af kystlinien med tilhørende kystnære arealer. Den varierede kystnatur med generelt gode tilkørselsforhold giver gode muligheder for at dyrke en bred vifte af forskellige friluftsaktiviteter. Kommunens mange badestrande er populære og benyttes af mange besøgende og skal derfor udvikles til et endnu større aktiv.

I de seneste år er der udgivet en fælles brochure for alle de naturarrangementer, der finder sted på Djursland. Den er lavet i fællesskab mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner, Naturstyrelsen Kronjylland og Destination Djursland. Her findes alt fra cykel-, vandre-, og havkajakture til fiskeri og krebsefagning til pileflet.

Formidlingspartnerskabet

Et andet konkret initiativ er Formidlingspartnerskabet, hvor de primære aktører indenfor natur- og kulturformidling samarbejder på tværs. Partnerskabet består af Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Naturstyrelsen Kronjylland, Naturhistorisk Museum, Museum Østjylland, sekretariatet for Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune.

Naturcenter Syddjurs

I Syddjurs Kommune er der ansat en ”Natur- og miljøformidlingskonsulent” samt en ”Udviklingskonsulent og koordinerende naturvejleder”. Det er især disse to, der står for arrangementerne og kontakten til borgerne i forhold til naturture og -formidling. Naturcenter Syddjurs i Basballe er udgangspunktet for mange af aktiviteterne, og det er muligt at bestille formidlingsaktiviteter for børnehaver, skoler, foreninger og andre grupper indenfor et bredt spektrum af formidlingsemner.

Se mere om Naturcenteret og dens aktiviteter på dens hjemmeside.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Lokal Agenda 21 - Naturture og -formidling

 

Brochure for alle naturarrangementer på Djursland 2011

Sti- og kystkort over Djursland

Formidlings-partnerskabet

Naturcenter Syddjurs

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk