Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Planlægning siden sidst Biogasplanlægning

Planlægning siden sidst

> Kommuneplantillæg
> Vindmølleplanlægning
> Biogasplanlægning
> Helhedsplanlægning for Kalø Bugt
> Bosætningsanalyse
> Klimaplan
> Områdefornyelse Kolind Midtby
> Bykatalog
> R-områder

Biogasplanlægning


Du kan se mere om den konkrete biogasplanlægning ved Andi på www.syddjurs.dk/biogas

Udover den konkrete planlægning ved Andi er der ligeledes igangsat en overordnet planlægning i forbindelse med revidering af den nye kommuneplan (se mere under Temaer der forventes revideret i den kommende kommuneplan i linket til højre).

Fælles Biogasanlæg ved Andi

Projektudviklingen af et fælles biogasanlæg ved Andi har været undervejs i en årrække. Den 9. november 2011 besluttede udvalget for plan, udvikling og kultur at igangsætte en kommune- og lokalplanlægning for at muliggøre opførelsen af et fælles biogasanlæg ved Andi.

Det ansøgte anlæg består af otte bygninger på tilsammen 5.437 m² i grundareal. Der er tale om to bygninger af otte meters højde, en tre meter høj silo, tre 9-10 m høje tanke og en 23 m bred og 27 m høj reaktor. Hertil kommer der en 30 m høj skorsten.
 
Biogasanlægget er dimensioneret til årligt at kunne behandle i alt ca. 180.000 t biomasse - gylle, dybstrøelse, gyllefibre og energiafgrøder - til produktion af biogas, som efterfølgende anvendes til produktion af kraftvarme. I alt vil anlægget kunne producere ca. 10,2 mio. m³ biogas, hvoraf der netto vil kunne produceres og nyttiggøres ca. 25.600 MWh elektricitet (svarende til ca. 7.400 boligers årlige forbrug) og ca. 28.580 Mwh varme (svarende til ca. 1.600 boligers årsforbrug).

I perioden d. 5. december 2011 til d. 30 januar 2012 er der en forudgående offentlig høring.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Syddjurs Kommunes side om biogasanlæg ved Andi

Biogassekretariatet

Selskabet Djurs Bioenergi amba

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk