Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Planlægning siden sidst Bosætningsanalyse

Planlægning siden sidst

> Kommuneplantillæg
> Vindmølleplanlægning
> Biogasplanlægning
> Helhedsplanlægning for Kalø Bugt
> Bosætningsanalyse
> Klimaplan
> Områdefornyelse Kolind Midtby
> Bykatalog
> R-områder

Bosætningsanalyse


Syddjurs Kommune ønsker at føre en aktiv og fremadrettet bosætningspolitik, der understøtter og forstærker en fortsat positiv tilflytning til kommunen. Derfor er der i 2010 og 2011 blevet udarbejdet en bosætningsanalyse som skal give et solidt vidensgrundlag til det videre arbejde med en bosætningspolitik. Du kan se mere om politikken under temaet Bosætning i planstrategien.

Bosætningsanalysen er baseret på en flerstrenget dataindsamling med både kvantitative og kvalitative elementer. Der er således gennemført:

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af borgerne i kommunen med henblik på at kortlægge befolkningens bosætningsmæssige præferencer.
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt nylige tilflyttere med henblik på at kortlægge baggrunden for valget af bosætningssted og modtagelsen i kommunen/lokalsamfundet.
  • En imageundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af borgere i Aarhus Kommune, der er hovedleverandør af tilflyttere til kommunen, med henblik på at kortlægge præferencer blandt potentielle tilflyttere og kommunens generelle bosætningsmæssige image og brand.
  • Registerundersøgelser på data leveret af kommunen og Danmarks Statistik med henblik på at øge viden om flytte- og pendlingsmønstre samt en detaljeret kortlægning af befolkningen i kommunens 12 plandistrikter på demografiske og socioøkonomiske karakteristika.
  • En workshop med lokale borgerrepræsentanter med henblik på at sikre lokal forankring og inddragelse.

Bosætningsanalysen kan ses via det interne link i boksen til højre.

Kortet illustrerer de primære tilflytningsstrømme til Syddjurs Kommune.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

Bosætningspolitik

Bosætningsanalyse.pdf

 

Tilflytterside

Bosætningsanalyse (pdf)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk