Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Planlægning siden sidst Bykatalog

Planlægning siden sidst

> Kommuneplantillæg
> Vindmølleplanlægning
> Biogasplanlægning
> Helhedsplanlægning for Kalø Bugt
> Bosætningsanalyse
> Klimaplan
> Områdefornyelse Kolind Midtby
> Bykatalog
> R-områder

Bykatalog


Der arbejdes fortsat på et bykatalog over samtlige af Syddjurs Kommunes byer og landsbyer. Formålet med kataloget er at give et overblik over mulige fremtidige projekter og ønsker.

Bykataloget har efteråret 2011 været diskuteret med alle distriktsrådene, og det forventes, at kataloget vil være klar til at kunne benyttes i den fremtidige kommuneplanlægning. Derudover vil kataloget også kunne benyttes til at prioritere mellem forskellige byudviklingsprojekter.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk