Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Planlægning siden sidst Klimaplan

Planlægning siden sidst

> Kommuneplantillæg
> Vindmølleplanlægning
> Biogasplanlægning
> Helhedsplanlægning for Kalø Bugt
> Bosætningsanalyse
> Klimaplan
> Områdefornyelse Kolind Midtby
> Bykatalog
> R-områder

Klimaplan


Syddjurs Kommunes strategi på klimaområdet er formuleret i Syddjurs Klimaplan, som i december 2011 er under politisk behandling. 

Klimaplanen udgøres af en række afsnit, der beskriver:

  • Kommunens overordnede visioner og målsætninger for klimaarbejdet
  • Fremtidens klima og de vejrmæssige udfordringer, som vi står overfor.
  • Energiregnskab for 2009, der er en forudsætning for kommunens målsætninger.
  • Kommunens energiforbrug til opvarmning, der er det vigtigste indsatsområde for at få nedbragt CO2 udledningen.
  • Kommunen energibesparelser i egne bygninger og institutioner.
  • Tilpasning af bygninger og infrastruktur i forhold til fremtidens klimaudvikling.
  • Strategiske samarbejder med virksomheder og organisationer med henblik på at nå vores målsætninger på klimaområdet.

Se mere om klimaplanen på Syddjurs Kommunes hjemmeside i boksen med eksterne links til højre.


 

 

Forside - lokal Agenda 21

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommunes side om klimaplanen

Syddjurs Kommunes side om klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Syddjurs Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Syddjurs Kommunes Energiplan 2010

Yderligere klimalinks

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk