Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Planlægning siden sidst Kommuneplantillæg

Planlægning siden sidst

> Kommuneplantillæg
> Vindmølleplanlægning
> Biogasplanlægning
> Helhedsplanlægning for Kalø Bugt
> Bosætningsanalyse
> Klimaplan
> Områdefornyelse Kolind Midtby
> Bykatalog
> R-områder

Kommuneplantillæg


Tillæg nr. 01, Mindre tilretninger af Syddjurs Kommuneplan 2009, samt opsamlinger på bemærkningsnotat fra vedtagelsen af kommuneplanen 25 Okt 2010
Tillæg nr. 02, Erhvervsområde ved Tøstrupvej, Nimtofte by 24 Feb 2011
Tillæg nr. 03, Område til rekreative formål v. Nimtofte (Djurs Sommerland) 24 Jun 2010
Tillæg nr. 04, Erhvervsområde ved Pederstrup (Perstrup Beton Industri A/S) 24 Jun 2010
Tillæg nr. 06, Erhvervsområde i Egsmark (Godthåbsvej 4) 24 Feb 2011
Tillæg nr. 07, Område til offentlige formål i Egens (Syddjurs Friskole) 24 Jun 2010
Tillæg nr. 08, Område til blandet bolig og erhverv i Thorsager midtby 26 Aug 2010
Tillæg nr. 09, Ilandføringsanlæg til Anholt Havvindmøllepark 23 Sep 2010
Tillæg nr. 10, Område til beskyttede boliger ved Vestergade Ryomgaard 16 Dec 2010
Tillæg nr. 11, Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape 27 Okt 2011
Tillæg nr. 16, Område til offentligt formål - "Byens Hus" - Dyrskuepladsen i Kolind 27 Okt 2011
Tillæg nr. 18, Område til offentlige formål og boliger ved Rosmus Skole 25 Aug 2011
VVM for naturprojekt ved Allingå 28 Okt 2009

 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Syddjurs Kommunes side - oversigt over kommuneplantillæg

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk