Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Planlægning siden sidst Områdefornyelse Kolind Midtby

Planlægning siden sidst

> Kommuneplantillæg
> Vindmølleplanlægning
> Biogasplanlægning
> Helhedsplanlægning for Kalø Bugt
> Bosætningsanalyse
> Klimaplan
> Områdefornyelse Kolind Midtby
> Bykatalog
> R-områder

Områdefornyelse Kolind Midtby


Du kan se mere om områdefornyelsen af Kolind Midtby på Syddjurs Kommunes hjemmeside her.

Områdefornyelsen af Kolind Midtby omfatter en helhedsorienteret byfornyelsesindsats i forhold til forbedring af de offentlige byrum, stier, parkerings- og trafikale forhold samt nye muligheder for kulturelle og sociale aktiviteter. De enkelte indsatsområder med tilhørende delprojekter er beskrevet i Program for Områdefornyelse, som kan ses via den eksterne box til højre.

Der har været en længere borgerinddragelsesproces, hvilket også ses af kommunens hjemmeside. Borgerinddragelsen er fortsat med nedsættelse af arbejdsgrupper i relation de til enkelte delprojekter, og der er nu udarbejdet projektforslag for hvert indsatsområde.

Projektforslagene kan ses på kommunens hjemmeside. De enkelte projekter gennemføres i henhold til en overordnet tidsplan, idet det samlede områdefornyelsesprogram skal være gennemført i marts 2015.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Syddjurs Kommunes side om Kolind områdefornyelse

Det endelige byfornyelsesprogram

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk