Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Planlægning siden sidst Planlægning siden sidst

Planlægning siden sidst

> Kommuneplantillæg
> Vindmølleplanlægning
> Biogasplanlægning
> Helhedsplanlægning for Kalø Bugt
> Bosætningsanalyse
> Klimaplan
> Områdefornyelse Kolind Midtby
> Bykatalog
> R-områder

Planlægning siden sidst


Efter planlovens bestemmelser er det lovpligtigt i en planstrategi at beskrive, hvilken planlægning, der er sket siden vedtagelsen af den nuværende kommuneplan.

Syddjurs Kommuneplan 2009 var den første kommuneplan vedtaget i den nye Syddjurs Kommune. Processen omkring planstrategien og kommuneplanen bar præg af dette. Det var et administrativt meget stort stykke arbejde at få samlet kommuneplanerne fra de fire tidligere kommuner samt at få indarbejdet Århus Amt’s Regionplan 2005. Alle temaerne skulle revideres og ensartes. Dette havde selvfølgelig en indflydelse på, hvor stor en offentlighed, der var plads til i processen, og hvor dybt de enkelte temaer kunne behandles.

Kommuneplantillæg

I forhold til rammerne for lokalplanlægningen giver det sig udtryk i, at der er blevet udarbejdet en del kommuneplantillæg siden vedtagelsen. Det skyldes blandt andet, at strategien ikke har været tydelig for de konkrete områder, og en hel del rammer er ikke blevet opdateret i en lang årrække. En liste over kommuneplantillæg findes i ekstern box til højre og en umiddelbar status liste i december 2011 ses her.

Større plan og udviklingsprojekter

Der err ligeledes blevet arbejdet med en del større projekter indenfor planlægning og udvikling. De største og væsentligste er følgende: (tryk på tema for lidt yderligere forklaring)

Derudover henvises til lokal Agenda 21 i forhold til konkrete projekter mod en bæredygtige udvikling.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk