Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Planlægning siden sidst R-områder

Planlægning siden sidst

> Kommuneplantillæg
> Vindmølleplanlægning
> Biogasplanlægning
> Helhedsplanlægning for Kalø Bugt
> Bosætningsanalyse
> Klimaplan
> Områdefornyelse Kolind Midtby
> Bykatalog
> R-områder

R-områder


Du kan se mere om den aktuelle status for R-områderne i Syddjurs Kommune på www.syddjurs.dk/r-omraader.

"R-områder" er landzonearealer fra den tidligere Ebeltoft Kommune, som ifølge gamle aftaler med overordnede myndigheder kan overføres til sommerhusområde gennem lokalplanlægning.

I forbindelse med to konkrete forslag til lokalplaner (Forslag til Lokalplan nr. 315 og 319) har Miljøministeriet ønsket en nærmere redegørelse for R-områdernes udstrækning, før ministeriet vil acceptere, at Syddjurs Kommune overfører flere R-områder til sommerhusområde.

Det videre arbejde kan ses på kommunes hjemmeside, hvor der ligeledes ligger et udkast til redegørelse for alle R-områderne.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Syddjurs Kommunes side om R-områderne

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk