Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Planlægning siden sidst Vindmølleplanlægning

Planlægning siden sidst

> Kommuneplantillæg
> Vindmølleplanlægning
> Biogasplanlægning
> Helhedsplanlægning for Kalø Bugt
> Bosætningsanalyse
> Klimaplan
> Områdefornyelse Kolind Midtby
> Bykatalog
> R-områder

Vindmølleplanlægning


Du kan se mere om den aktuelle vindmølleplanlægning på www.syddjurs.dk/vindmoelle.

Status december 2011

Der er udpeget 4 mulige vindmølleområder i Syddjurs Kommuneplan 2009 til vindmøller på mellem 100-15 meter.

På 3 af de 4 områder kom der umiddelbart efter kommuneplanens vedtagelse en henvendelse fra 3 projektmagere. De 3 områder er Skaføgård, Kærende og Skiffard.

Den konkrete planlægning blev igangsat i 2010 med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplanforslag med tilhørende miljøvurdering. Dette resulterede i, at følgende dokumenter kom i offentlig høring efter Byrådet havde vedtaget dem d. 16. december 2010.

  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Lokalplanforslag
  • Miljørapport (miljøvurdering og VVM-redegørelse)
  • Ikke-teknisk resume af miljørapport
  • Bilag til miljørapport
  • Udkast til VVM-tilladelse

I den offentlige høringsperiode indkom en del bemærkninger og indsigelser. Henvendelse fra de respektive projektmagere resulterede i at Byrådet d. 28. april 2011 tilbagesendte vindmølledagsorderne til fagudvalgene Udvalget for Natur, teknik og miljø og Udvalget for Plan, udvikling og kultur.

Den 23. juni 2011 besluttede Byrådet at der skulle arbejdes videre med de 3 områder, men at disse skulle revideres til mindre møller.

Det betyder, at administrationen forventes at sende 2 reviderede planforslag for Kærende og Skiffard samt en justerede plan for Skaføgård til politisk behandling i januar 2012.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Syddjurs Kommunes side om vindmølleplanlægning

Statens Vindmøllesekretariatet

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk