Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
 

Syddjurs Kommunes byråd vedtog 26. januar 2012 planstrategien. Planstrategien var i offentlighedsfase frem til den 11. april. De indkomne bemærkninger og forslag indgår nu i det videre arbejde frem imod kommuneplan 2013.

 


Planstrategi


Syddjurs Kommune - vi gør det muligt 

Syddjurs Kommunes byråd fremlægger med denne planstrategi en strategi for, hvorledes vi sikrer Syddjurs Kommune som fremtidens velfærdskommune.

Syddjurs Kommune er en udpræget bosætningskommune, og det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde. Og en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet, strategisk indsats. Bosætning, erhvervsudvikling og en stadig mere innovativ og effektiv kommunal opgaveløsning er hjørnestenene i denne strategiske indsats.

Strategiforslaget beskriver den samlede Syddjurs Kommune – med dens enestående natur, attraktive bolig- og erhvervsområder, kultur- og fritidsoplevelser af højeste kvalitet og dynamiske landsbyer og bysamfund. 

Har du spørgsmål til planstrategien og den nye hjemmeside, er du velkommen til at kontakte udviklingsafdelingen på tlf.: 87 53 50 00. På www.syddjurs.dk/kommuneplan kan du desuden se den videre proces frem mod vedtagelse af kommuneplanforslaget.

 

Planlægning siden sidst

En planstrategi skal beskrive hvilken planlægning der er sket siden vedtagelse af den sidste kommuneplan i det her tilfælde er det Syddjurs Kommuneplan 2009.

Revidering af kommuneplanen

En planstrategi skal være med til at skabe en offentlig debat om de temaer der forventes revideret i kommuneplanen. 

 

 

 

 

 
 

Forside - lokal Agenda 21

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommune-planlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplan-lægningen - 2013

Kommuneplan-vejledning - 2008

Landsplan-redegørelsen 2010


Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk