Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Revidering af kommuneplan Kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner Kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner

Revidering af kommuneplan

Kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner


Den kommunale opfølgning på de statslige vand- og naturplaner vil kunne resultere i ændringer eller nye udpegninger i kommuneplanen - især i forbindelse med konkrete handlinger. Dette er dog ikke fastlagt endnu, da processen omkring opfølgningen netop er igangsat.

Vandplanerne

Vandplanerne skal sikre, at vandmiljøet opfylder vandrammedirektivets målsætninger for god, økologisk tilstand inden 2015. Det er kommunernes opgave at implementere vandplanernes miljømålsætninger igennem handleplaner.

Følg med i udviklingen på Syddjurs Kommunes hjemmeside og se mere om de statslige vandplaner i boksen til højre.

Naturplanerne

De statslige naturplaner eller natura 2000-planer er den første samlede planlægning og indsats for en væsentlig del af den danske natur. Syddjurs Kommune rummer en række Natura 2000-områder. Formålet er at bevare, genoprette og skabe sammenhæng til gavn for alle internationale naturområder.

Som ved vandplanerne er det kommunens opgave at implementere naturplanernes målsætninger igennem handleplaner.

Følg med i udviklingen i Syddjurs Kommunes hjemmeside og se mere om de statslige naturplaner via linksene i boksen til højre.


 

 

 

Forside - Planstrategi

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Særlige værdifulde landbrugsområder

Fælles biogasanlæg

Store husdyrbrug

Ny planlov

Lokal Agenda 21 - Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner

 

Syddjurs Kommunes side om vandplanerne

Syddjurs Kommunes side om naturplanerne

De statslige vandplaner

De statslige naturplaner

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk