Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Status og offentlighed Status og offentlighed

Status og offentlighed

> Planlægning siden sidst
> Revidering af kommuneplan

Syddjurs Kommunes byråd vedtog 26. januar 2012 planstrategien. Planstrategien var i offentlighedsfase frem til den 11. april. De indkomne bemærkninger og forslag indgår nu i det videre arbejde frem imod kommuneplan 2013.

Byrådet behandlede bemærkningerne på Byrådsmødet d. 21. juni 2012 se dagsordenen her.


Mail adresse: syddjurs@syddjurs.dk, mærket planstrategi eller Lokal Agenda 21.

Post adresse: Syddjurs Kommune, Udvikling, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

Ved spørgsmål kontakt Afdelingen Plan og Byg, Kultur og Udvikling på tlf. 87 53 50 46

Behandling af indkomne bemærkninger

Idet planstrategien er byrådets strategi vil strategien ikke blive redigeret efter den offentlige høring. Til gengæld vil de indkomne bemærkninger og kommentarer bidrage til det efterfølgende arbejde med kommuneplanen og eventuelt andre sektorplaner og politikker.

Lokal Agenda 21 er strategi og redegørelse i et dokument. Indkomne bemærkninger vil som udgangspunkt ikke resultere i ændringer af den nuværende lokal Agenda 21, men vil indgå i det videre arbejde mod en bæredygtig udvikling i relevante planer og politikker.  


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplan-lægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplan-lægningen - 2013

Kommuneplan-vejledning - 2008

Landsplanrede-gørelsen 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk